Social awareness

social awareness

Wij zijn ons er bewust van dat de omgeving van mensen bepalend is voor hun functioneren. Zowel op het werk als thuis. Daarom willen we ook altijd de sociale omgeving versterken. Omdat we transparant te werk geven kunnen we altijd verantwoording aan elkaar afleggen én aan onze omgeving. Verantwoord betekent dat wij ons bewust zijn van de omgeving waarin wij werken en waar we dus ook onderdeel van zijn. Zowel de sociale omgeving als de fysieke omgeving. Schade berokkenen aan deze omgeving vinden wij niet verantwoord. Vinden we dat onze werkzaamheden, of werkzaamheden van onze klanten mogelijk niet hun omgeving ten goede komen omdat ze schade berokkenen aan mens of milieu, dan gaan wij hierover in gesprek. Altijd op een positieve manier, op zoek naar een werkbare oplossing.