Onze diensten

WAVE

In kaart brengen en bewustwording

Klanten hebben een vraag of een behoefte. We beloven niet meteen deze waar te maken. Samen bespreken we de vraag. Is er al onderzoek gedaan? Is er al wat in gang gezet? Wie zijn de belanghebbenden? Wat moet er gebeuren? Wat kan er gebeuren? Hoe is het krachtenveld?

Wat wil de klant zijn? Wie moeten dat zien? Wat moet de omgeving merken?

De antwoorden op deze vragen brengen we in kaart.
We onderzoeken de identiteit door de ontwikkeling van een merksleutel, we maken een krachtenveldanalyse en bekijken het aanwezige materiaal, de aanwezige competenties, processen, diensten en producten. Dan weten we hoe de vraag van de klant kan worden beantwoord.

ROTS

Realiseren en versterken

Op basis van de merksleutel ontwikkelen wij een nieuwe identiteit. Uiteraard samen met de klant. Deze gaan we met elkaar beleven en doorleven. Ook werken we aan de competenties in de organisatie. Zowel van het management als van de medewerkers. We brengen processen op orde, en verbeteren de dienstverlening. En we betrekken de omgeving. Dat kunnen klanten zijn, maar ook bewoners.

PAAL

Borgen en groeien

Alles wat wij doen, doen we voor de klant. Alle kennis is voor de klant. Hiervoor maken we producten zoals een huisstijlmanual, en een handleiding voor betere dienstverlening. Ook leiden we mensen op en bieden we permanente coaching aan. We borgen het merk en maken de omgeving permanent betrokken.

Nadat het merk is gepositioneerd, de verbeteringen zijn gerealiseerd en de omgeving is betrokken is de grootste uitdaging om ook op de lange termijn verder te ontwikkelen. Samen gaan we dat neerzetten.